NATO-frågan kan göra SD inkonsekventa i kravet på mer direktdemokrati

Nyligen röstade Riksdagen för det s.k. värdlandsavtalet, som enligt många bedömare kan uppfattas som ett gradvis närmade till Nato. Sverigedemokraterna, som i partiprogram och stämmobeslut är mot ett svenskt medlemskap i Nato, röstade motvilligt också ja. Detta beslut tillsammans med partiets otydliga agerande i samband med omröstningen, ledde till en intern debatt inom SD om huruvida partitoppen försöker kringgå partistämmans beslut att Sverige fortsatt ska stå utanför Nato. Det är med denna bakgrund som man måste se den debattartikel Vår säkerhetspolitiska linje ligger fast, som Björn Söder tillsammans med Mikael Jansson, Roger Richtoff och Jeff Ahl idag publicerar i Kristianstadsbladet. Sverigedemokraterna säger fortsatt nej till ett Nato-medlemskap och andra närmanden till Nato. Istället förespråkar partiet en försvarsunion med Finland.

Själv är jag inte medlem i SD och har därför ingen anledning att engagera mig i partiets interna debatter om försvarspolitiken. Istället skulle jag vilja lyfta fram en hittills obeaktad sida av SD:s agerande i Nato-frågan. Nämligen den om partiets syn på folkomröstningar och direktdemokrati. Läs mer

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Från etablissemangskritik till invandrarhat till folktribunaler – en oväntad utvecklingskedja av ett Fb-inlägg

Det är i tider av stress och svåra beslut som människans karaktär prövas. Enfaldiga människor kommer alltid att vara enfaldiga. Intelligenta människor kommer alltid att vara intelligenta. Men det är prövningarnas tider som visar om de intelligenta också besitter integritet och mod. Påfallande ofta saknar den publika intelligentian dessa karaktärsdrag. I det längsta undviker de att ta de svåra, men rätta besluten i för stunden minerade frågor. Istället utkämpar de skenstrider som ska visa deras egen godhet, men som samtidigt drar bort fokus från de områden där framtidens ödesfrågor avgörs. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kort om Alfons Åbergs rasifierade plåster

Under kvällen satt jag tillsammans med mina barn och tittade på nygjorda tv-avsnitt om Alfons Åberg (oj vad man saknar Björn Gustafson förresten). Rätt som det var betraktade jag  en oroad Alfons Åberg, som grubblade över orättvisan att det inte fanns hudfärgade plåster som passade mörkhyade människors färgpigment.
Frågan om rasifierade plåster har alltså nått barntelevisionen.
Och det är väl toppen! Orättvisor tycker vi ju inte om. Men för min del blev jag något konfunderad. Jag har trots allt ganska stor erfarenhet av barn. Oavsett om det är killar eller tjejer och hur olika deras personligheter än är, brukar ingen unge intressera sig för hudfärgade plåster. Tvärt om, faktiskt. Är det något som verkligen är ointressant är det just hudfärgade plåster.
Plåster i sig är förstås viktiga i barnens sinnevärld. Till och med mycket viktiga för vissa. Det ska vara ”oj slog du dig”, blås, blås, puss – och sedan plåster. Men som alla föräldrar vet: det ska vara plåster med bilar på, det ska vara flygplan, prinsessor, blommor, seriefigurer och nallebjörnar. Plåster ska definitivt röda eller blå. Eller gärna rosa. Grönt kan vara ok det med. Men plåster ska aldrig, aldrig, aldrig vara tråkigt beigea utan bilder. Då kan det nästan vara.
Något säger mig därför att frågan om rasifierade plåster är väsentligt viktigare för vissa vuxna som gör barnprogram, än för de barn som orkar se dem.
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

DN, Kaplan och Avpixlat

Det kan inte ha undgått någon att Mehmet Kaplan har hamnat i blåsväder. Den kritikerstorm som han nu utsätts för är givetvis fullständigt berättigad. Ändå måste jag erkänna att jag är lite förvånad av med vilken kraft som etablerad media nu ifrågasätter Kaplan. Det är ju inte så att samröret mellan Kaplan och diverse islamistiska och antisemitiska element slår ned som en blixt från klar himmel direkt.

Hanteringen av Kaplan-affären är också intressant i sig. Kaplan själv tyckte att det var oseriöst av journalisterna att granska honom.  Ledande miljöpartister hävdade att han kritiserades bara för att han är muslim. Den tråden lyftes också fram av bl.a. i en signerad ledare av DN:s Erik Helmerson: Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gratis glasögon till illegala från Moderaterna

En av vinterns stora händelser i inrikespolitiken sägs vara M:s helomvändning i migrationsfrågorna. ”Öppna era hjärtan”-politiken är över, har många nyhetsmedier utropat – och även med viss förtjusning tillagt, att nu har enfrågepartiet SD blivit av med sin enda fråga, nu är SD:s framgångssaga all. Ibland undrar jag om detta till och med har blivit medias nya anti-SD-strategi, för nu är det M som konsekvent framställs som det stora oppositionspartiet i migrationspolitiken, medan SD helt har hamnat i medierapporteringens skugga.

Men menar M verkligen allvar? I handling har verkligen inte mycket hänt. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Smittorisk

Flera svenska tidningar har på senare tid uppmärksammat den drastiskt ökade spridningen av smittsamma sjukdomar som har följt i kölvattnet av den mer eller mindre okontrollerade invandring som har pågått under senare år. Detta är i grunden en gemensam europeisk fråga, men i  Sverige hopar sig problemen på ett sätt som inte har sin motsvarighet i andra europeiska länder. Och till stor del bär de svenska beslutsfattarna skulden för det.

I många länder är det obligatoriskt för alla asylanter att genomgå en hälsoundersökning, eftersom detta är ett effektivt sätt att upptäcka och förhindra smittspridning av sjukdomar och bakterier som är vanligare i asylanternas ursprungsländer än i ankomstlandet. Sverige är emellertid inte som andra EU-länder i något som berör migration. Sålunda inte heller i denna fråga. I Sverige hävdar man istället att en obligatorisk hälsokontroll utgör en kränkning av den asylsökandes personliga integritet, varför hälsokontroll i just vårt land endast erbjuds asylanter som en frivillig möjlighet. Detta har resulterat i att endast en mindre del av alla asylsökande genomgår hälsoundersökningar  (se t.ex. här, här, här, här, här, här, här). Och trots upprepade varningsrop om vilka konsekvenser detta har fått och kan komma att få (här, här, här), tycks den frivilliga kontrollen oavsett allt vara en ordning som ska bestå. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

YTTRANDEFRIHET

”I själva verket saknar vi här en annan hetslag, nämligen en lag om hets mot demokratin. En sådan lag skulle rikta sig mot våld och hot om våld som syftar till att begränsa individers möjlighet att utöva sin åsikts- och yttrandefrihet.”

Orden ovan kommer från Lars Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet. Det är en mycket viktig text som Bauhn har skrivit och som det finns anledning att återkomma till igen. Men först en kanske allt för lång text från min egen sida. Det är en text som ger exempel på tillfällen när den grundlagsskyddade yttrandefriheten har ifrågasatts av dem som borde värna om den mest. En text som inleds med en fråga: Vad gör en politiker när en tidning gång efter gång publicerar oönskade sanningar och misshaglig statistik?  Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar